Våra varumärken

Volvokoncernen bedriver verksamhet under flera ledande och respekterade varumärken. Varje varumärke i portföljen är fokuserat på olika branscher och segment av marknaden. Flera varumärken finns över hela världen, medan några är fokuserade på specifika regioner.