Volvokoncernen i Afrika

Afrika

Närvaro i alla världsdelar
Volvokoncernens bolag har i kraft av konkurrenskraftiga produktprogram och starka återförsäljare samt allt mer kompletta erbjudanden med helhetslösningar med reservdelar, verkstadstjänster, service, finansiering och leasing etablerat ledande positioner på en global marknad.

Ett nytt Afrika
Rytandet från lejonekonomierna i Afrika hörs allt högre. I Volvokoncernen är det många som lyssnar. Efter flera årtionden präglade av krig, svag ekonomisk tillväxt och minskad produktivitet tog utvecklingen fart i början av 2000-talet.