Europa

Den största marknaden
Under 2012 svarade den europeiska marknaden för 112 miljarder kronor, motsvarande 37%, av koncernens nettoomsättning. Europa är den ursprungliga hemmamarknaden och där har koncernen en betydande industriell struktur med en relativt stor andel av tillverkningen och en betydande export. Läs mer i Volvos årsredovisning 2012
Marknaderna i östra Europa har under senare år uppvisat en stark ekonomisk tillväxt vilket fört med sig ökade investeringar i infrastruktur med efterföljande ökad efterfrågan på tunga lastbilar, anläggningsmaskiner. Läs mer under Våra produkter