Arvikafabrikens historia

image text: Arvika factory, Arvika, SwedenI över 100 år har Arvikafabriken spelat en betydande roll i Arvika, allt från starten i Per Anderssons smedja 1885, till dagens moderna produktion av hjullastare.
 

Några viktiga årtal

1885 startade Arvikasonen Per Andersson en smidesrörelse för tillverkning av hackelsemaskiner och plogar. 1888 registrerades firma P Andersson.

1889 köpte Per Andersson Johan Igels gråjärnsgjuteri

1898 undertecknade P Andersson ett kontrakt på köp av mark som möjliggjorde byggandet av kvarteret Verkstaden och utbyggnaden av Viksområdet tar sin början. Samma år ändrades firmanamnet till P Andersson & Co Mekaniska Werkstad.

1899 bildas AB Arvika Werkstäder, företaget expanderar snabbt.

1916 AB Arvikaverken bildades med uppgift att utvidga den gamla rörelsen.

1917 slås Arvikaverken samman med AB Johan Thermenius och Son i Hallsberg. Företaget antar namnet AB Arvika-Verken och inleder tillverkningen av lantbruksmaskiner.

1933 Den stora Arvikautställningen, en av dåtidens stora produktutställningar.

1959 AB Arvika-Verken försvinner som företagsnamn. Företaget heter nu Arvika-Thermaenius AB  Arvikaverken och har fabriker i Arvika, Hallsberg, Valla och Skurup. I koncernen ingår även försäljningsbolagen Kullberg och Co samt Arvikaverkens Försäljnings AB. Produktionen är uppdelad så att tröskor produceras i Hallsberg, andra skördemaskiner i Valla och Skurup samt plogar i Arvika. Samtliga produkter bär namnet AVA (Arvikaverken, Arvika).

1960 AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna köper företaget. Produktionen inriktas på bandfordon och hjullastare. Det gamla huvudkontoret brinner ner till grunden.

1985 Arvikaverken firar 100-år. Företaget byter namn till VME, ett samgående mellan svenska Volvo BM AB och anläggningsmaskindelen av Clark. Varumärkena som fanns i VME var Volvo BM, Michigan och Euclid. Senare tillkom Åkerman och Zettelmeyer.

1995 Volvo går in som helägare och företagstagsnamnet blir Volvo Construction Equipment.