Kerstin Renard

Executive Vice President Group Human Resources

Född 1961. Socionom (fil kand)

Personaldirektör för Volvokoncernen 2007-2011. Dessförinnan personalchef på Volvo Powertrain 2005-2006.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 2005.

Styrelseuppdrag:
Teknikföretagen.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
37.271 aktier, varav 36.866 B-aktier.

Senast uppdaterad 23 maj 2016
Kerstin Renard