Dennis Slagle


Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing Americas

Född 1954. Fil kand.

Verkställande direktör i North American Trucks 2009-2011. Verkställande direktör i Mack Trucks 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Anläggningsmaskiner Nordamerika 2003-2008.

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2008. Verksam inom Volvo sedan 2000.

Styrelseledamot:
West Virginia Wesleyan College Board of Trustees.

Innehav i Volvo, eget och närståendes:
39.547 B-aktier.

Senast uppdaterad 29 juli 2014
Dennis Slagle, VD, Mack Trucks