image text: bondholders

Finansiärer och obligationsplacerare

Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.
Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram . Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften.
Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).