Volvokoncernens ?rsredovisning

Volvokoncernen - ?rsredovisning 2014

Efter den mest omfattande produktf?rnyelsen i Volvokoncernens historia, som inleddes h?sten 2012 och kulminerade under 2013, var fokus under 2014 inriktat mot att genomf?ra ?tg?rder som st?rker v?r interna effektivitet och s?nker koncernens kostnader.??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -?Olof Persson VD och koncernchef -

Volvokoncernen - ?rsredovisning 2014, web Swedish / English
Volvokoncernen - ?rsredovisning 2014, pdf Swedish / English

?rsredovisningar, arkiv