Volvokoncernens årsredovisning

Volvokoncernen - Årsredovisning 2014

Efter den mest omfattande produktförnyelsen i Volvokoncernens historia, som inleddes hösten 2012 och kulminerade under 2013, var fokus under 2014 inriktat mot att genomföra åtgärder som stärker vår interna effektivitet och sänker koncernens kostnader.                          
                                                                                                       - Olof Persson VD och koncernchef -

Volvokoncernen - Årsredovisning 2014, web Swedish / English
Volvokoncernen - Årsredovisning 2014, pdf Swedish / English

Årsredovisningar, arkiv