Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Volvokoncernens hållbarhetsrapportering 2015 är integrerad med årsredovisningen.  

Under 2015 förbättrade vi vår lönsamhet och hade en positiv utveckling i kassaflödet. Tillsammans med vår globala räckvidd och vår lokala närvaro, ger detta oss en unik position att leda övergången till en mera hållbar transport- och infrastrukturbransch. Vi tar täten genom att integrera hållbarhet som en naturlig del i utvecklingen av våra produkter och av vår affär, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef.

Volvokoncernen Års- och hållbarhetsredovisning 2015, pdf Swedish / English

Årsredovisningar, arkiv