Volvokoncenren - De nio första månaderna 2014
på engelska

Volvokoncernen - Tredje kvartalet 2014

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2014 publicerades den 24 oktober 2014 kl. 07.20

Förbättrad lönsamhet
Marknadsutvecklingen under det tredje kvartalet följde i stort samma riktning som under det andra kvartalet, med bra tillväxt i Nordamerika och Japan och en fortsatt svag utveckling i tillväxtmarknaderna i Sydamerika och Asien. Nettoomsättningen uppgick till 67,2 miljarder kronor (64,9), rörelseresultatet till 2.908 Mkr (2.502) exklusive omstruktureringskostnader på 659 Mkr (104) och rörelsemarginalen till 4,3% (3,9) exklusive omstruktureringskostnader och 3,3% (3,7) inklusive omstrukturerings-kostnader.                       
                                                                                       - Olof Persson VD och koncernchef -

Ladda ner rapporten här:
•    Svensk pdf-version 
•    Engelsk pdf-version 

Press- och analytikerkonferens kl. 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes. Gå till webbsändningen. Presentationsmaterial

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 15.00
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen går att följa via audiocast. Gå till audiocast.

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/VolvoGroup hashtag: #VolvoQ3

Volvokoncernen - De nio första månaderna 2014 Swedish / English

Arkiv