Lastbilsleveranser


Volvokoncernen rapporterar lastbilsleveranser
kvartalsvis i samband med publicering av delårsrapport.Lastbilsleveranserna uppdateras enligt nedan:

Kvartalsrapport Q1 - 22 april 2016
Kvartalsrapport Q2 - 19 juli 2016
Kvartalsrapport Q3 - 21 oktober 2016

Leveransrapport (excelark)