Volvosteget - yrkesinriktad utbildning

När kan man söka till utbildningen?

 • Ansökan är öppen under augusti månad varje år via www.volvosteget.se. Utbildningen är 46 veckor lång och uppdelad på 12 veckor teori och 34 veckor praktik som varvas om varandra. Ett utbildningsår startar i början av november och avslutas i slutet av oktober året därpå.

Vilka kan söka till utbildningen?

 • Ungdomar i åldern 18-22 med avslutad gymnasieutbildning med godkänt i matte 1, svenska 1 och engelska 5 och anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Varför gör ni det här?

 • Vi ser det som en investering, vi gör det för att trygga vår kompetensförsörjning och bättre klara att hantera kommande pensionsavgångar.
 • Samtidigt som vi måste få fler unga att söka sig till våra produktionsjobb står samhället inför en stor utmaning i den höga ungdomsarbetslösheten
 • Det gör det extra motiverat med en sådan här satsning

Handlar detta om ett modernt lärlingssystem?

 • Vi har valt att kalla det för en yrkesinriktad utbildning speciellt riktad mot arbetslösa ungdomar – lärlingsprogram för tankarna lite fel eftersom det oftast innebär garanti om anställning och det garanterar inte vi, det är vi noga med att poängtera.

Kommer ungdomarna att anställas efter avslutat program?

 • Vi kan inte garantera att ungdomarna får jobb inom Volvokoncernen efter avslutat program men vi hoppas att utbildningen ger dem en bred bas att stå på som i sin tur leder till anställning inom industrin.
 • Skulle sedan ett behov av extern rekrytering uppstå så ligger givetvis den här gruppen bra till.
 • Deltagarna kommer att få ett certifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att klara ett produktionsjobb inom industrin.

Hur kommer ni att välja ut vem som kommer att få gå det här programmet?

 • För det första ska man uppfylla behörighetskraven för att söka till Volvosteget, det vill säga man ska vara mellan 18-22 år, ha avslutat gymnasiet samt vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, där man motiverar varför man vill få en plats i Volvosteget. När vi gör urvalet av sökande till Volvosteget strävar vi efter att få till en mångfald av människor av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Vi ger inte förtur eller sållar bort någon på grund av vilken gymnasieutbildning någon har gått, utan vi vill få till en mix av deltagare i Volvosteget.

Hur ser villkoren ut?

 • Deltagarna får en visstidsanställning som gäller i ett år. De får drygt 17 000 kr / månad före skatt samt fem veckors betald ledighet. De får också Volvos friskvårdsbidrag på 2 000 kr. 
 • Efter fullbordad utbildning får de ett certifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin. Dock får de inte en formell examen.

Omfattas ungdomarna av anställningsskydd enligt LAS (lagen om anställningsskydd)?

 • Ungdomarna erbjuds en 12 månaders visstidsanställning under utbildningen. Visstidsanställningen upphör per slutdatum och eftersom visstidsanställningen i det här fallet inte överstiger 12 månader kommer de inte att ha företrädesrätt till återanställning.

Vad händer om någon vill hoppa av utbildningen?

 • Vi kan inte hindra någon från att hoppa av, men vi vill helst inte att någon gör det eftersom utbildningen är en investering från vår sida. Vi kommer inte att kunna ta in nya ungdomar för att fylla en tom plats när utbildningen väl påbörjats.

Hur är teori och praktik fördelat under utbildningsåret?

 • Utbildningen består av 46 veckor och är uppdelad på 12 veckors teori och 34 veckors praktik.

Vilka verksamheter omfattas av programmet? 

 • Alla våra verksamheter med produktionsanläggningar i Sverige.
 • Det innebär produktion av lastbilar, anläggningsmaskiner, marin- och industrimotorer, drivlinor och växellådor.

Vilka orter bedrivs utbildningen på?

 • Tuve, Göteborg   
 • Skövde
 • Köping
 • Umeå
 • Flen
 • Eskilstuna
 • Arvika
 • Braås
 • Hallsberg
 • Vara
Varför väljer ni att bara satsa på fabriksjobb och inte på enklare arbeten på tjänstemannasidan också? 
 • Vi deltar i ett liknande program som heter Tekniksprånget. Där erbjuds avgångselever från Natur- och Teknikprogrammen på gymnasiet fyra månaders praktik på ett svenskt teknikintensivt företag. Syftet med Tekniksprånget är att få fler att välja teknikorienterade yrken.

Senast uppdaterad 2016-08-24