Kina WilekeKina Wileke
Chef för Volvokoncernens Medierelationer
(tjänstledig till juli 2014)