Mindre prestige – nöjdare medarbetare

När medlemmarna i ledningsgruppen beslöt sig för att släppa på prestigen och revirtänkandet, trivdes medarbetarna mycket bättre på jobbet.

- Vi har lyckats bättre än väntat, och det bästa av allt är att kunderna också märker skillnaden, säger gruppen.

Volvo Parts produktsupportavdelning Spare Parts Engineering & Information i Göteborg har 53 anställda. Verksamheten är indelad i fyra olika grupper, med olika ansvarsområden och chefer. Arbetet går framför allt ut på att utveckla och dokumentera reservdelar för koncernens olika bolag världen över.

Nöjdare medarbetare
I Volvokoncernens senaste attitydundersökning, VGAS, hade avdelningen 100 procent nöjda medarbetare. Det var en väsentlig förbättring jämfört med tidigare år.

De fyra gruppcheferna, Patrick Bruun, Fredrik Hansson, Magnus Daun och Mats Kemlin, berättar om det lyckade program som ledningsgruppen genomförde och hur arbetstillfredsställelsen därefter har ökat.

- Vissa arbetar verkligen globalt, medan andra sysslar mer med lokala verksamheter. Grupperna inom avdelningen arbetar dessutom med olika kunder inom koncernen. Tidigare koncentrerade sig varje medlem i ledningsgruppen enbart på sin del av verksamheten. Det var svårt att få någon helhetsbild, förklarar Magnus Daun.

Påverkade hela avdelningen
Bristen på samarbete inom ledningsgruppen påverkade hela avdelningen och dess anställda. Men sedan arbetet omorganiserades och medlemmarna i ledningsgruppen började arbeta mer tvärfunktionellt har situationen förändrats.

- Vi rev murarna och gav arbetet en ordentlig struktur. Vi har fortfarande fyra verksamhetsområden, och vi har delat upp huvudansvaret för olika frågor mellan oss. Därför arbetar vi fyra aldrig med samma sak, säger Patrick Bruun.

bildtext: Mindre prestige - nöjdare medarbetare

Arbete över gränserna
Han beskriver en organisation utan prestige och snävt revirtänkande.

- Vi arbetar över gränserna, och därför har vi bättre förståelse för och insikter i varandras arbete. Det gör att vi kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt, säger han.

- Dessutom har vi faktiskt roligt tillsammans, och det är också viktigt, säger Magnus Daun.

En av drivkrafterna bakom förändringarna är, enligt alla fyra, den nya avdelningschefen Lena Borg.

Öppen dialog
- Lena har skapat de nödvändiga förutsättningarna. Hon ger oss relevant information som är viktig för vårt arbete. Hon har också skapat en atmosfär som är prestigelös och kännetecknas av en öppen dialog, säger Fredrik Hansson.

Ett utomstående konsultföretag fick uppdraget att utveckla verksamheten. Konsultföretaget inriktade sig på att öka effektiviteten och att, bland annat, fokusera mer på kunderna än på produkterna.

- Undersökningen visar att kunderna ser en tydlig förbättring och att de märker vilka enorma ansträngningar vi gör, säger Patrick Bruun.