bildtext: Klimatutmaningen

Klimatutmaningen

Klimatförändringarna har blivit en viktig fråga över hela världen. Som en av världens ledande tillverkare av kommersiella fordon bär vi ansvar för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet och de produkter som vi levererar.
Transporter ansvarar för ungefär 13%, av vilka varutransporter på vägarna står för cirka 4% av de totala utsläppen av växthusgaser som orsakats av människan. Genom resultatet av Livscykelanalyser vi vet att 80-90% av den totala miljöpåverkan från en lastbil kommer från användningen av produkterna.

Oljan har spelat alltför stor roll - dags för förändringar
98% av den energi som används inom transportsektorn kommer fortfarande från fossila bränslen. Idag finns det mer eller mindre enighet om att vi snart närmar oss toppen av världens råoljeproduktion eftersom konventionella råoljeleverantörer minskar. Slutsatsen är att den nuvarande användningen av råolja inte är hållbar och att förestående brist inte bör lösas genom Införande av drivmedel från kol eller tjära.

Inom Volvo har vi visat vår förmåga att utveckla fordon för olika alternativ för förnybara bränslen, transporter som inte släpper ut någon extra koldioxid i atmosfären. Men utvecklingen mot koldioxidneutrala transporter kommer inte att gå av sig själv - och vi klarar det inte på egen hand. Om de koldioxidneutrala transporterna ska bli verklighet krävs ett aktivt deltagande av samhällets olika aktörer.

För att kunna minska våra produkters miljöpåverkan vi har tre parallella tillvägagångssätt för produktutveckling:

  • uppnå hög bränsleeffektivitet och låga utsläpp under hela livscykeln
  • utveckla alternativ som komplement till dieselmotorn, t ex hybrid drivlina som erbjuder potentiell energilagring
  • utveckla och identifiera förnybara bränslen.

Utmaningen består i att producera och distribuera tillräckligt stora volymer av dessa bränslen.

Jakten på energibesparingar
Samtidigt med vårt arbete att minska miljöpåverkan på våra produkter, arbetar vi också med att minska koldioxidutsläppen från våra fabriker. När det gäller produktionen fokuserar vi på att minska energiförbrukningen, öka användningen av koldioxid-neutral energi och avsluta användningen av olja och kol för uppvärmning.