Evenemang och projekt

Viktiga miljöprojekt

Volvokoncernen deltar i flera samarbetsprojekt som syftar till att bidra till en hållbar rörlighet. Vi strävar också efter att ha en öppen dialog och informera samhället om koncernens verksamhet och framtida planer.