bildtext: F?śrnybara br??nslen

Koldioxidneutrala transporter inte bara en utopi

Det finns m?nga ?vertygande sk?l till att ers?tta anv?ndningen av fossila br?nslen, inte minst eftersom de bidrar till att ?ka halterna av v?xthusgaser i atmosf?ren. I kombination med den begr?nsade tillg?ngen kommer det v?xande behovet av olja dessutom att leda till allt h?gre priser.

Koldioxidneutrala transporter
Koldioxidneutrala?fordon drivs med br?nsle som framst?lls ur f?rnybara r?varor, till exempel biomassa. Fordon som drivs p? f?rnybara br?nslen?tillf?r inget extra koldioxid?till atmosf?ren.

Volvokoncernen var f?rst med att utveckla sju olika demonstrationsfordon som kan drivas utan extra utsl?pp av milj?farlig koldioxid i atmosf?ren. I kombination med f?rb?ttringarna av energieffektiviteten och framstegen inom hybridtekniken bevisar detta att koldioxidneutrala transporter inte ?r n?gon utopi - och att Volvokoncernen st?r beredd att anta utmaningen.

Modifierade dieselmotorer
En viktig f?rdel med dieselmotorn ?r att den kan anpassas till en l?ng rad f?rnybara br?nslen. Dieselmotorn ?r en av de effektivaste energiomvandlare som finns i dag.

Noggranna avv?gningar
Det finns flera olika aspekter att t?nka p? n?r det g?ller f?rnybara br?nslen. Eftersom vissa f?rnybara br?nslen kan framst?llas fr?n gr?dor som vete och sockerbetor, finns det en risk f?r att v?rt gemensamma intresse av att utveckla koldioxidneutrala transporter krockar med livsmedelsproduktionen. Vi anser att de knappa resurserna m?ste hanteras med st?rsta f?rsiktighet och att br?nsleframst?llningen inte f?r konkurrera med livsmedelsproduktionen.

En annan viktig fr?ga ?r tillg?ngen. ?ven med en snabb utbyggnad av dagens produktionsresurser kommer tillg?ngen att vara begr?nsad under ett antal ?r fram?ver. P? kort sikt ?r d?rf?r den b?sta och mest logiska l?sningen att blanda de biobr?nslen som finns att tillg? med dagens fossila br?nslen.

Skapa diskussioner
De sju lastbilarna presenterades f?r f?rsta g?ngen under 2007. Under 2008 presenterades fordonen p? m?nga platser, bl a?i USA vid Washington International Renewable Energy Conference. Syftet med att visa fordon?p? olika arenor var att skapa diskussioner med olika akt?rer i samh?llet. Volvokoncernen har visat att vi har den teknik och den kunskap som kr?vs f?r att utveckla fordon f?r f?rnybara br?nslen, men vi kan inte g?ra det ensamma. Genom aktivt samarbete med politiker, regeringar och br?nsleproducenter kan vi g?ra koldioxidneutrala transporter till?verklighet i framtiden.