bildtext: Samhällsansvar

Volvokoncernen – en del av samhället

Vad skulle du säga utmärker en god medborgare? Antagligen att han eller hon inte bara följer lagarna, utan även är ansvarsfull, behandlar sina medmänniskor med respekt och bidrar till en positiv utveckling var han eller hon än befinner sig. Precis en sådan medborgare vill Volvokoncernen vara.

Storleken har betydelse
Volvokoncernen har över 100 000 anställda i 58 länder. Det är ett stort och mångfasetterat företag. Och ändå genomsyras varje liten del av vår företagskultur och våra kärnvärden: kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Främjar utvecklingen både lokalt och globalt
Koncernens bidrag till en positiv utveckling sträcker sig långt utöver våra egna anställda. Eftersom Volvokoncernen är arbetsgivare i de samhällen där våra anläggningar ligger och erbjuder kommersiella transportlösningar som hjälper till att bygga upp och underhålla infrastrukturen är företaget en viktig del av samhället.

Vi tar ett aktivt samhällsansvar och samarbetar med allt från internationella organisationer och universitet till lokala myndigheter och medborgare för att kunna bidra till en positiv utveckling på alla nivåer. Vår decentraliserade struktur ger även stort utrymme för lokala initiativ, projekt och sponsringar. Det är väldigt viktigt, eftersom kännedom om de lokala förhållandena och behoven är en förutsättning för att ett socialt projekt ska kunna göra största möjliga nytta.

Ansvarsfull produktionslogistik
Våra insatser för samhällets hållbara utveckling har dessutom ytterligare en dimension: genom våra tusentals leverantörer och samarbetspartner. Genom att ställa höga krav på deras samhällsansvar och miljöarbete främjar vi ett ansvarsfullt företagande.

Vara en attraktiv samarbetspartner
Det är mycket viktigt att vi tar vårt ansvar gentemot medarbetarna, leverantörerna, kunderna och samhället i stort om vi vill kunna skapa mervärde för dagens kunder och aktieägare. Men det bidrar dessutom till en utveckling som är värdefull för kommande generationer.