Fordonsindustrin i förändring

Fordonsindustrins roll är på väg att förändrats. Från att vara en traditionell fordonstillverkare till att bli en samarbetspartner när det gäller kompletta transportlösningar.

- Den här utvecklingen måste vi vara med och leda inom så många områden som möjligt, säger Niklas Gustavsson, chef för Miljö- och samhällsfrågor på AB Volvo.


I takt med att bilköerna till och från världens städer blir längre och längre ökar behovet av effektiva transporter. Både när det gäller gods och människor. Kraven på en förändring blir allt större. Inte minst när det gäller påverkan på miljön.

Volvokoncernen kan bidra på många sätt, menar Niklas Gustavsson som arbetar med samhällskontakter på AB Volvo.

- Koncernen har varit med och byggt avancerade system för transporter och logistik på många platser. Den kunskapen kan vi  hjälpa till att sprida till andra delar av världen. Vi är också världsledande när det gäller bränsleeffektiv teknik och alternativa bränslen, säger han.

Men för att klara av problemen med köer och trafikstockningar i framtiden räcker det inte att var och en satsar och utvecklas  inom sin egen verksamhet, menar Niklas Gustavsson. Det krävs samarbete och gemensamma lösningar.

- Vi måste bryta de traditionella ramarna och hitta nya former att arbeta. För oss inom Volvokoncernen betyder det att i ännu större utsträckning agera tillsammans, i olika former av partnerskap, med andra delar av samhället. Vi arbetar redan så inom en rad områden , och det går att utveckla ytterligare, säger han.

 Niklas Gustavsson, chef för Miljö- och samhällsfrågor på AB Volvo

Niklas Gustavsson ser en framtid där Volvokoncernen tagit steget fullt ut från att vara en ren fordonstillverkare till att leverera hela transportlösningar och tjänster.

-  I den allt tuffare konkurrensen är det nödvändigt att inte bara hänga med i utvecklingen utan att också leda den. Vi måste delta aktivt med vårt kunnande. Ju tidigare i kedjan vi kan vara med desto bättre är det. Då tar vi ett större ansvar och får också mer inflytande, säger han och hänvisar till koncernens vision att värderas som världsledande när det gäller kommersiella transportlösningar.

- Volvokoncernen har en unik möjlighet att bli en stark aktör inom det här området. Vi är trovärdiga när det gäller engagemanget för miljön och bedöms i många sammanhang som en aktör med bred förankring och kompetens. Till exempel har vi fördelen av att kunna kombinera olika typer av transportsystem där både bussar och lastbilar ingår, säger han.