Transportsamverkan

Transportsamverkan


Allteftersom trafikköerna till och från storstäderna över hela världen blivit längre, fortsätter behovet av effektiva transporter att öka. Detta gäller både person- och godstransporter. Kravet på förändringar ökar hela tiden, särskilt avseende miljöpåverkan.

För att lösa problemen med köer och flaskhalsar i framtiden räcker det inte att varje enskilt företag investerar i och utvecklar sin specifika verksamhet - partnerskap och gemensamma lösningar är nödvändiga.