Så tycker vi

Så tycker vi
Vi är ett globalt företag och en viktig aktör inom transportindustrin. Vi får många frågor om vad vi har för åsikter inom olika områden som påverkar oss direkt eller indirekt.

På de här sidorna sammanfattas Volvokoncernens uppfattning i frågor som vi uppfattar som särskilt viktiga för oss.

Uttalandena ger en kort bakgrund till den aktuella frågan, hur den påverkar Volvo och vilken ståndpunkt vi intar. Vår ambition är att så småningom ta upp ännu fler frågor.