Truck operations

Volvo Group Trucks Operations

Volvo Group Trucks Operations omfattar all produktion av koncernens motorer och v?xell?dor samt all produktion av lastbilar under varum?rkena Volvo, Renault, Mack och UD. I Group Trucks Operations ryms ?ven reservdelsf?rs?rjning till koncernens kunder och logistikverksamhet. Group Trucks Operations leds av Mikael Bratt.