Volvo Group Advanced Technology & Research

Volvo Technology

Volvo Group Advanced Technology & Research är ett innovativt företag som utvecklar ny teknik och nya koncept för "hårda" och "mjuka" produkter och processer inom transport- och fordonsindustrin.

Våra främsta kunder är Volvos bolag och Geely-ägda Volvo Cars men också vissa utvalda leverantörer. Dessutom driver vi några strategiska program och expertfunktioner relaterade till innovationer.

Vi deltar i nationella och internationella forskningsprogram där universitet, forskningsinstitut och andra företag ingår.

Volvo Group Advanced Technology & Research bedriver verksamhet på Lundbystrand och i Chalmers Science Park i Göteborg och i koncernens lokaler i Frankrike och USA.

Kontakta oss