Övriga verksamheter

Övriga verksamheter

Volvo Group Venture Capital
Volvo Group Venture Capital (länk till vår engelska koncernsite) är Volvokoncernens investmentföretag.  Vi underlättar partnerskap inte bara mellan branscher, men också med nya aktörer som är eller har potential att bli en ledande samarbetspartner inom körning servicekänsla och produktdifferentiering.

Volvo Group Real Estate är koncernens fastighetsbolag med fokus på att optimera värdet på Volvokoncernens fastigheter och bidra till koncernens tillväxt. Verksamheten inkluderar både fastighetsunderhåll och arbetsplatsservice. Volvo Group Real Estate leds av Magnus Koch. 

Volvo Group Treasury är Volvokoncernens internbank och samordnar koncernens globala finansieringsstrategi och den ekonomiska infrastrukturen. Treasury ansvarar också för hanteringen av alla räntebärande tillgångar och skulder samt för valutahandeln. Volvo Group Treasury leds av Ulf Niklasson. 

Alviva
Alviva AB är Volvokoncernens företagshälsovård i Sverige. Vi är ett aktiebolag som ägs helt av AB Volvo. Vi finns med egen personal på alla större verksamhetsplaster i Sverige, på övriga platser har vi underleverantörer som levererar våra tjänster.

WirelessCar
WirelessCar erbjuder tillverkare av personbilar och kommersiella fordon över hela världen komplett och konkurrenskraftig telematik. WirelessCar har kunder i över 50 länder och arbetar med märken såsom Audi, Nissan, Volvo Cars och Qoros.

Volvo Merchandise
Volvo Merchandise Corporation är partner för Volvoas officiella merchandise. Volvo Merchandise är ett helägt bolag inom Volvokoncernen som designar och distribuera varor till Volvos olika regioner. Volvo Merchandise webbshop