Volvokoncernens organisation

Volvokoncernens affärsstruktur

Volvokoncernens olika verksamheter är organiserade för att få största möjliga fokus på kunderna och deras behov men också för att på bästa sätt utnyttja och ta tillvara koncernens stora och gemensamma resurser.

Lastbilsverksamheten utgör nästan två tredjedelar av koncernens totala omsättning och är organiserad på ett sätt där

 • all produktutveckling samlats för sig i Volvo Group Trucks Technology,
 • all produktion för sig i Volvo Group Trucks Operations där
 • all försäljning delats upp på geografiska regioner -
  • Americas (Nord- och Sydamerika),
  • EMEA (Europa Middle East och Africa) samt
  • APAC (Asia och Pacific).

Därmed tillgodogör sig koncernen sina varumärkens fulla potential samtidigt som tydligheten gentemot kund ökar.

Utöver lastbilsverksamheten finns också affärsområdena:

 • Volvo Construction Equipment (som bland annat är världens största tillverkare av dumprar och hjullastare)
 • Volvo Bussar (som är en ledande tillverkare av tunga bussar)
 • Volvo Penta (som är ledande inom båt- och industrimotorer) och Inom den organisatoriska enheten
Våra verksamheter

 Övriga verksamheter

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet. Bolagsstyrning >>