Volvokoncernens organisation

Volvokoncernens affärsstruktur

Volvokoncernens olika verksamheter är organiserade för att få största möjliga fokus på kunderna och deras behov men också för att på bästa sätt utnyttja och ta tillvara koncernens stora och gemensamma resurser.

Lastbilsverksamheten utgör nästan två tredjedelar av koncernens totala omsättning och är organiserad på ett sätt där

  • all produktutveckling samlats för sig i Volvo Group Trucks Technology,
  • all produktion för sig i Volvo Group Trucks Operations där
  • all försäljning  och marknadsföring samlats i Volvo Group Trucks Sales.

Därmed tillgodogör sig koncernen sina varumärkens fulla potential samtidigt som tydligheten gentemot kund ökar.

Utöver lastbilsverksamheten finns också affärsområdena:

  • Construction Equipment - Tillverkar ett antal olika produkter för anläggningsmaskiner och liknande industrier.
  • Bussar -  Ledande tillverkare av tunga bussar.
  • Volvo Penta - ledande inom båt- och industrimotorer.
  • Governmental Sales - Ansvarar för försäljningen.
  • Volvo Financial Services - leverantör av finansiella tjänster till Volvokoncernens kunder

En sund bolagsstyrning, med hög standard när det gäller öppenhet, tillförlitlighet och etiska värderingar, har alltid varit en vägledande princip för Volvokoncernens verksamhet. Bolagsstyrning >>