Miljöhistoriska milstolpar, Volvokoncernen 1987

1987

  • En miljöinriktad teknikavdelning bildas inom Volvo Technology.
  • Volvos miljöråd - Environmental Council - bildas.