Omsorg om miljön

Miljöomsorg

Vi är alla beroende av transporter.
Väl fungerande transporter är en av hörnstenarna i det moderna samhället. Dagliga varuleveranser till våra städer, handel mellan företag och regioner samt människors resande förutsätter effektiva transporter.

Volvokoncernen har ett ansvar
Som en av världens största fordonstillverkare har vi ett ansvar för att minska våra produkters miljöpåverkan. Om vi lyckades med detta så stärker vi vår egen och våra kunders konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Vi tycker att det är självklart att våra produkter och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi arbetar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska emissionerna i alla delar av vår verksamhet med särskilt fokus på användningen av våra produkter. Vårt mål är att Volvokoncernen ska rankas som en ledare i vår bransch inom miljöomsorg. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en viktig del av Volvokoncernens dagliga arbete sedan många år läs mera