Wettelijke bepalingen

Copyright

De inhoud van de website valt onder het auteursrecht van AB Volvo (publ) (of de dochterondernemingen ervan zoals aangegeven en/of de licentiehouders ervan), SE-405 08 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.

Informatie op de website, waaronder maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en geluid, kunnen niet, met uitzondering van strikt privédoeleinden of waar anders aangegeven, gereproduceerd, overgemaakt, verdeeld of opgeslagen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van AB Volvo (publ). Wijzigingen aan de inhoud van de website zijn strikt verboden.

 

Sommige delen van de website kunnen afbeeldingen bevatten die onder de auteursrechten van hun providers vallen.

 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven op de website, vallen getoonde merken, bedrijfslogo's en emblemen, zoals bijvoorbeeld het symbool hieronder getoond, onder de handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of AB Volvo (publ) (of de dochterondernemingen ervan).

 

 

 

 

 

Afwezigheid van verklaringen en garanties

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT "IN DE TOESTAND WAARIN HET ZICH BEVINDT"; DE VOLVO GROUP KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN TEGENOVER PARTIJEN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE WAARMEE HYPERLINKS BESTAAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKINGEN VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERE SCHADE, ZELFS INDIEN WIJ UITDRUKKELIJK GEADVISEERD WERDEN OVER DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE.

 

De Volvo Group geeft geen verklaringen en/of garanties over andere websites waartoe u toegang hebt via deze website. Dergelijke verklaringen en/of garanties worden alleen voorzien voor uw gemak en dit betekent niet dat de Volvo Group enige verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgen te nemen en ervoor te zorgen dat de door u gebruikte informatie vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere vernietigende items.

 

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.

 

De informatie op deze website kan op elk ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving of verbintenis.

 

De informatie die op de website staat, kan referenties of kruisreferenties bevatten naar Volvo Group-producten, -diensten, enz. die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De juistheid van dergelijke informatie kan niet gegarandeerd worden, in het bijzonder omdat deze informatie onderworpen is aan wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid en dergelijke referenties houden niet in dat de Volvo Group dergelijke producten, diensten, enz. in uw land wil aankondigen. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler voor volledige details over de producten, diensten, enz. om te weten of deze beschikbaar zijn en kunnen besteld worden.

 

Opmerkingen, vragen of suggesties

Gelieve er rekening mee te houden dat alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere opmerkingen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en als niet-gedeponeerd. Door informatie of materiaal op te sturen, geeft u AB Volvo (publ) en de Volvo Group onbeperkte en onherroepelijke toestemming om deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, over te maken en te verdelen en stemt u ermee in dat AB Volvo (publ) en de Volvo Group alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt, mag gebruiken voor welke doeleinden dan ook.

 

Specifieke software beschikbaar op de website

Alle software die kan gedownload worden van deze website (de "Software") valt onder het auteursrecht van AB Volvo (publ) (of van enige van haar dochterondernemingen) en/of haar leveranciers.

 

Het gebruik van de Software wordt geregeld door de voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst, indien van toepassing, die bij de Software inbegrepen is ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders volgt uit de Licentieovereenkomst, kan de Software enkel gedownload worden voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of herverdeling van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan resulteren in burgerlijke en strafrechterlijke straffen.

 

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERVERDELING UITDRUKKELIJK VERBODEN.

DE SOFTWARE WORDT ENKEL GEGARANDEERD, INDIEN HELEMAAL, IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WIJST DE VOLVO GROUP HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, WAARONDER ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-OVERTREDING.

 

Contactpersoon

Indien u vragen hebt over de bovenstaande punten, aarzel dan niet contact op te nemen met AB Volvo (publ) via de .

 

Januari 2008