19/03/2013

Volvo Trucks in Gent start met een nachtploeg en biedt 350 extra banen aanby Vera Bostijn

Op de spoedondernemingsraad van deze morgen deelde de directie van de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek mee dat de huidige meervraag naar zware vrachtwagens zal opgevangen worden door het tijdelijk inplannen van een vaste nachtploeg vanaf 25 augustus. Hiervoor zullen er ongeveer 350 nieuwe medewerkers aangeworven worden.

Meervraag naar zware vrachtwagens 

Momenteel is er een meervraag naar Volvo vrachtwagens op sommige Europese markten. Na een trage start van de vraag in de tweede helft van 2012, verbeterde het vertrouwen van onze klanten geleidelijk. Dit, in combinatie met een verouderd vrachtwagenpark, resulteerde in stijgende orders in het begin van het jaar aangezien klanten hun oude trucks opnieuw vervangen en hun vertrouwen in de economie zich langzaam herstelt. Er wordt voorzien dat de totale vrachtwagenproductie in Europa zal stijgen waardoor ook de Volvo vestiging in Gent de nodige maatregelen zal nemen om aan deze tijdelijke meervraag te voldoen. 

Hogere productie vóór en na de zomervakantie

Vóór de zomervakantie zal de meervraag naar zware vrachtwagens opgevangen worden door gedurende een aantal weken meer uren te presteren in de week en te werken op zaterdag. Na de zomervakantie zal dan van start gegaan worden met het tijdelijk inplannen van een vaste nachtploeg.

"De orderintake is momenteel merkelijk hoger dan de voorbije twee jaar waardoor we met de huidige capaciteit niet voldoende vrachtwagens kunnen bouwen om aan de vraag van de klanten te voldoen," legt algemeen directeur Kamel Sid uit. "Nu het vertrouwen van de klanten zich herstelt, moeten we ervoor zorgen dat we vlug en efficiënt kunnen inspelen op de vraag van de markt. Dit is cruciaal om onze klanten en ons marktaandeel te behouden en op die manier te zorgen voor de toekomst van ons bedrijf." 

Ongeveer 350 nieuwe medewerkers gezocht!

Vanaf april zal het bedrijf geleidelijk aan de 350 vacante jobs invullen om zo te kunnen voorzien in de nodige opleidingen van alle betrokken medewerkers en om hen de tijd te geven zich in te werken in hun functie in de bestaande ploegen of in de vaste nachtploeg. 

De introductie van een nachtploeg heeft niet alleen een weerslag op de afdeling Productie maar ook op andere afdelingen. Dit betekent dat de Gentse Volvo vrachtwagenfabriek op zoek is naar productie- en logistieke medewerkers voor de eindassemblage en voor cabine trim en naar onderhoudstechnici in een tweeploegenstelsel of in de nacht. Er zijn ook vacatures voor leidinggevenden en ondersteunende bediendenprofielen.

De nieuwe medewerkers zullen tewerkgesteld worden ofwel in de bestaande ploegen ofwel in de vaste nachtploeg. 

Solliciteren kan vanaf nu

Alle vacatures worden gepubliceerd op de internetsite www.volvogroup.be. Op onze homepagina kan je op de banner klikken, zo kom je automatisch terecht op de vacature pagina’s met de sollicitatieknop voor arbeiders- en voor bediendenfuncties. Wie nog vragen heeft of graag meer informatie wil, kan van maandag t.e.m. vrijdag van 8u tot 17u ook terecht op het telefoonnummer 09/250 43 69.

"Het voelt echt goed om in deze onrustige economische tijden met positief nieuws te komen en mensen te kunnen aantrekken," besluit personeelsdirecteur Ria De Pauw. "Vanaf nu zullen we jobevents en infosessies organiseren waarbij de kandidaten zullen kunnen kennismaken met ons bedrijf en onze manier van werken."

Vera Bostijn
Communication manager
+32 9 2504493
e-mail: vera.bostijn@volvo.com

Printer friendly version