Volvo Logistics

Als u echte bedrijfslogistiek wilt ontdekken!

Volvo Logistics is een wereldwijd actieve onderneming binnen de Volvo Groep, die werkt in de auto-industrie.

We ontwikkelen, beheren en verbeteren voortdurend algemene logistieke systemen die het concurrentievermogen van onze klanten versterken.

We werken in nauwe samenwerking met onze klanten en combineren onze kennis en ervaring met hun noden om zo volledige logistieke oplossingen uit te werken. 
We beheren de algemene stroom van materiaal, onderdelen en afgewerkte producten binnen de totale leveringsketen.

Onze ervaring in logistieke oplossingen voor de auto-industrie geeft ons een unieke deskundigheid op dit domein.