Volvo zoekt teamspelers

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Bij al ons denken en handelen gaan we uit van de 3 Volvo kernwaarden: kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu. We werken met als leidraad de "Volvo Way" waarbij we er van uitgaan dat iedereen de capaciteiten en de vastberadenheid bezit om onze activiteiten te verbeteren, en de wil om zich op professioneel gebied te ontwikkelen. We werken met energie, passie en respect voor het individu.
We zoeken regelmatig nieuwe medewerkers om de teams van onze verschillende afdelingen te versterken.