Pepijn, trainee

Hoe ben je bij Volvo terechtgekomen?
Na mijn studies was ik op zoek naar internationale bedrijven. Door een tip van een andere werkzoekende vriend bezocht ik een infoavond bij Volvo Europa Truck. Enkele weken later werden wij collega’s.

Waarom koos je voor Volvo Trucks? Wat trok je aan?
Als jobstudent koos ik reeds bewust voor jobs binnen de logistieke sector. Daar ontwikkelde ik een passie voor industriële processen. Verschillende vrienden werken als operator bij Volvo Europa Truck en van hen hoorde ik alleen maar positieve dingen over Volvo. Daarnaast was het vooral de functie “teamcoach” die mijn interesse wekte.

Geef een omschrijving van jouw functie en verantwoordelijkheden.
Als teamcoach was ik verantwoordelijk voor 3 logistieke teams. Samen stonden wij in voor de toevoer van stukken naar de productielijn en dit volgens de ‘lean’-principes. Hier kon ik de kennis die ik opdeed tijdens mijn studies koppelen aan de praktijk en ondervond ik hoe belangrijk samenwerking is om iets te realiseren. Het leidinggevende luik vormt, als pasafgestudeerde, een grote uitdaging maar is bijzonder leerzaam.

Na een jaar kreeg ik de kans om als trainee deel te nemen aan het “development programme”. Dit stelde mij in staat om mijn beeld op het bedrijfsproces te verruimen en te vergelijken met andere Volvo bedrijven over de hele wereld. Als trainee leer je dan ook omgaan met de culturele verschillen tussen landen.

Na dit traineeship start ik als facilitator binnen VPS (Volvo Production System). Deze consulterende functie houdt een samenwerking in met verschillende productieteams  en management om problemen op te lossen en vernieuwende ‘lean’-technieken aan te reiken.

Pepijn Hoe ervaar je werken in een industriële omgeving?
Mijn studies waren voornamelijk gericht op procesoptimalisaties en aangezien Volvo Trucks actief is in de volledige supply chain (van leverancier tot klant) biedt dit voor mij mooie kansen om de theorie in praktijk om te zetten. Een ander voordeel is de nauwe betrokkenheid met het product, en dus de klant, wat de kwaliteit van je werk ten goede komt. De truckindustrie is overwegend arbeidsintensief dus werken we hier voornamelijk met mensen en niet met machines.

Waarom zou je werken bij Volvo aanbevelen?
Bij Volvo werk je steeds vanuit een kwaliteitsperspectief en dit biedt voor een ingenieur mooie uitdagingen. Het internationale karakter van het bedrijf zorgt ervoor dat je beroep moet doen op creativiteit om te kunnen blijven concurreren binnen de markten. Hier wordt naar iedereen geluisterd. Persoonlijk word ik dan ook sterk gedreven door de hechte manier van samenwerken.

Wat zijn de troeven van Volvo?
Volvo is een internationaal bedrijf dat actief is in verschillende transportsectoren. Daarnaast staat het merk Volvo voor innovatie waardoor er steeds nood is aan mensen met nieuwe ideeën. Een andere troef van de vestiging in Oostakker is zijn bereikbaarheid. Tot slot heb je binnen Volvo ook de kans om buiten het werk met je collega’s in contact te komen, zo speel ik bijvoorbeeld tennis binnen de “Volvo vriendenkring”.