Volvo Bus

Bussen en Touringcars

Volvo's betrouwbare, duurzame bussen voor stads- en streekvervoer en touringcars zijn ontworpen om te beantwoorden aan de noden van de klanten. Veiligheid en milieuoverwegingen spelen een centrale rol bij de ontwikkeling ervan.