02/04/2014 - 02/04/2014

Annual General Meeting 2014Gothenburg

Sweden

Financial

Volvo Group


The Annual General Meeting of AB Volvo (publ) will be held on Wednesday, April 2, 2014 in Gothenburg

More information will be published here >>


Årsstämma i AB Volvo (publ) kommer att hållas onsdagen den 2 april 2014 i Göteborg

Mer information kommer att publiceras här >>

phone:
e-mail:

Add to calendar

Printer friendly version