04/04/2012 - 04/04/2012

Annual General Meeting 2012Gothenburg

Sweden

Conferences & Meetings

AB Volvo


Annual General Meeting 2012
The Annual General Meeting of AB Volvo (publ) will be held on April 4, 2012, in Gothenburg
Volvo AGM 2012>>

Årsstämma 2012
Årstämma i AB Volvo (publ) kommer att hållas onsdagen den 4 april 2012 i Göteborg
AB Volvos Årsstämma 2012>>phone:
e-mail: investorrelations@volvo.com

Add to calendar

Printer friendly version