Kariera w Volvo Polska

Volvo zatrudnia w Polsce ponad 3 tysiące pracowników. Cele firmy realizujemy w oparciu o wiedzę i umiejętności naszych pracowników. Każdy pracownik Volvo jest częścią zespołu i bierze aktywny udział w rozwoju firmy.

Zespół Volvo tworzymy w oparciu o nasze wartości. Pracujemy z pasją, energią i szacunkiem. Wyróżnia nas też atmosfera pracy, na którą składają się m.in. otwarta wielotorowa komunikacja, szeroko rozumiana różnorodność (m.in.wieku, doświadczeń, narodowości, kultur), indywidualne podejście do pracownika, a także możliwość wymiany doświadczeń i uczestnictwa w różnorodnych projektach.

Doceniamy różnorodne doświadczenia i zaangażowanie. Cenimy otwartość i efektywne współdziałanie. To fundament naszej pracy zespołowej. Razem budujemy Volvo, razem tworzymy sukces naszej firmy.

W 2013 roku firma Volvo Polska po raz czwarty uzyskała prestiżowy tytuł Top Employers, przyznawany przez Instytut CRF pracodawcom spełniającym najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.