CSR

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) to ważny element działalności firmy Volvo. Opiera się na wartościach i kulturze organizacyjnej firmy. Jest zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i wspierania zrównoważonego rozwoju w zakresie rozwiązań transportowych. Działania CSR obejmują aspekty związane z troską o środowisko naturalne, etyką biznesu, prawami człowieka i kwestiami społecznymi.

Volvo to jeden z największych światowych producentów autobusów i samochodów ciężarowych, posiadający długą tradycję w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Firma stosuje w swoich pojazdach szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów. Poza rozwojem produktów, dzieli się też wiedzą, prowadząc specjalnie opracowane szkolenia, np. dla kierowców samochodów ciężarowych, służące podnoszeniu ich kompetencji, a tym samym zwiększaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Volvo przykłada też ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Przykładem może być produkowany we wrocławskiej fabryce  autobus hybrydowy Volvo, który  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu europejskich miast prowadzących zdecydowaną politykę wdrażania ekologicznych środków transportu publicznego.

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla Volvo Polska

Od kilku lat działania Volvo Polska związane ze społeczną odpowiedzialanością są wyróżniane Srebrnym Listkiem CSR tygodnika Polityka w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie.

Listek CSR jest przyznawany w wyniku ankietowego badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) w polskich przedsiębiorstwach, przeprowadzonego przez tygodnik Polityka. 

Badanie, oparte na wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26 000, dotyczy siedmiu najważniejszych dla zrównoważonego rozwoju aspektów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. 

csr