Lastbilsleveranser

Lastbilsleveranser september 2014


Leveransstatistik - månadsrapport
Inom Volvokoncernen rapporteras lastbilsleveranserna
månadsvis, se senaste månadsrapport nedan.
Lastbilsleveranser
på engelska

Leveransrapport (excelark)

19 november 2014:
leveranser under oktober 2014
18 december 2014:
leveranser under november 2014