Volvo tar matchen

Varje dag, året runt bidrar Volvokoncernen till att samhället runt omkring oss fungerar. Våra produkter och tjänster är med och fraktar mat, transporterar människor och bygger vägar och hus i Sverige men också i övriga världen. Vi är riktigt stolta över hur vi bidrar till välfärd och att samhällen utvecklas och fungerar.

Som Sveriges största privata arbetsgivare bidrar vi också till välstånd genom att skapa jobb. Vi sysselsätter drygt 30 000 anställda och för varje direkt anställd i Volvokoncernen i Sverige sysselsätts dessutom ytterligare 4-5 personer hos underleverantörer och tjänsteföretag i vår närhet.

Sverige är en viktig bas för Volvokoncernen och vi tar matchen varje dag för att vi ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land för  tillverkning, forskning och utveckling. Det är också därför vi är med  i ”Sverige tar matchen”, ett initiativ av Svenskt Näringsliv som belyser hur konkurrenskraftiga företag har en avgörande betydelse för Sveriges välstånd. Läs mer om Sverige tar matchen här.