Olof Persson, koncernchef Volvokoncernen, möter pressen

Nyheter och media

Senaste nyheter

Loading...
 
Volvokoncernens rapport över det tredje  kvartalet 2014 
Rapporten publicerades kl 07.20 den 24 oktober. Gå till Investor Relations
Rapport över det tredje kvartalet
 

Volvo tar matchen
Volvokoncernen är med i ”Sverige tar matchen”, ett initiativ av Svenskt Näringsliv 

Volvo tar matchen
 

 
Battle of the numbers
Volvokoncernen medverkar i Battle of the numbers, ett projekt för storföretag som vill gå från ord till handling när det gäller att få fler kvinnor till operativa chefspositioner. Läs mer här

Battle of the numbers