Sustainability & Public Affairs

Sustainability & Public Affairs arbetar för att främja Volvokoncernens relationer mellan samhällets aktörer (t ex beslutsfattare, myndigheter, icke-statliga organisationer och universitet) samt Volvokoncernens affärsområden. values@volvo.com


   Kontakter

    
 Andreas Svenungsson   Andreas Svenungsson, Public affairs, andreas.svenungsson@volvo.com 
   Mats Deleryd   Mats Deleryd, Core value management, mats.deleryd@volvo.com
   Malin Ripa   Malin Ripa, CSR management, malin.ripa@volvo.com

 Urban Wass   Urban Wass, Research and innovation policy, Urban.Wass@volvo.com
 
 Frederique Biston   Frederique Biston, Volvo Group EU-representation office, frederique.biston@volvo.com