Historisk tidslinje - år 1940 Bild: till vänster Gunnar Engellau

1939

  • Vid andra världskrigets utbrott var Volvo en etablerad fordonstillverkare med ett brett produktutbud och en solid ekonomisk grund.
  • Utanför fordonssektorn kunde världen bevittna den första reguljära transatlantiska passagerarflygtrafiken mellan Europa och USA.
  • Allteftersom molnen tornade upp sig på den europeiska horisonten, lade Volvo om sin produktion för att kunna tillgodose militära behov.