Historisk tidslinje - år 2011

2011

Olof Persson ny koncernchef för Volvo
AB Volvos styrelse beslutade att utse Olof Persson, dåvarande vd för Volvo Construction Equipment, till ny vd och koncernchef för Volvo. Olof Persson tillträdde som vd för AB Volvo och chef för Volvokoncernen den 1 september 2011 då Leif Johansson gick i pension.

Patrick Olney ny VD för Volvo Construction Equipment
Patrick Olney utsågs till ny VD för Volvo Construction Equipment, VCE. Pat Olney har en omfattande erfarenhet från tillverkningsindustrin där han arbetat 17 år, varav tio av dessa i olika chefsroller inom Volvo CE. Han tillträdde sin nya tjänst den 1 maj 2011.

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 6 april 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie. Det första kvartalet

UD Trucks lanserar nya Condor
I juli lanserade UD Trucks sina nya medeltunga Condor-lastbilar, som har genomgått en fullständig modellförändring. De nya lastbilarna har en ny hytt som designmässigt lånar drag från Quons serie av tunga lastbilar. De nya medeltunga lastbilarna har också avancerad teknik som hämtats från de tunga lastbilarna och som ger mycket god bränsleekonomi, förbättrad miljö- och aerodynamisk prestanda samt förbättrad säkerhet. De nya Condormodellerna är utrustade med motorer som har ett nyutvecklat commonrailsystem, som ger ökad effekt och förbättrat vridmoment i mindre motorer.

Nya finansiella mål för AB Volvo
I september meddelades att AB Volvos styrelse hade beslutat om att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen från och med 2012. Syftet med de nya målen är att tillväxten och lönsamheten hos koncernens olika verksamheter årligen skall mätas och jämföras med konkurrenternas. Det tredje kvartalet

Volvokoncernen strukturerar om sin lastbilsaffär och inför ny organisation
Volvokoncernen inför en ny organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten. Bland annat kommer marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag att läggas i tre regionala organisationsenheter direkt under koncernchefen. På samma sätt förs också all produktutveckling och produktion av lastbilar och motorer in i två nya centrala organisationsenheter under koncernchefen. Produktion, produktplanering och produktutveckling för affärsområden som inte ingår i lastbilsverksamheten kommer att ligga kvar hos respektive affärsområde. Den nya organisationen införs från och med den 1 januari 2012. Pressrelease 2011-10-04

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2011
På kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 8 november 2011 informerade vd och koncernchef Olof Persson om koncernens nya finansiella mål, som presenterades den 22 september 2011, och om den nya organisationen som gäller från och med 2012. Han lyfte även fram den stora tillväxtmöjlighet han ser i den befintliga affären, som tillsammans med en ökad kostnadseffektivitet över tid kan ge koncernen potential att höja rörelsemarginalen med åtminstone 3 procentenheter, vilket kommer underlätta för koncernen att nå de nya finansiella målen.
Pressrelease 22 september

AB Volvo utvärderar möjligheterna att sälja Volvo Aero
Den 21 november 2011 meddelades att AB Volvo, som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, har inlett en process som syftar till att sälja Volvo Aero.
Pressrelease 21 november

Carl-Henric Svanberg föreslås som ny ordförande i AB Volvo
Den 12 december 2011 meddelades att valberedningen i AB Volvo föreslår att Carl-Henric Svanberg utses till ny styrelseordförande vid årsstämman den 4 april 2012. AB Volvos nuvarande styrelseordförande Louis Schweitzer har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelsemedlemmarna Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg, Ying Yeh och Olof Persson.
Pressrelease 12 december