Läs mer i Volvokoncernens årsredovisning

En global koncern

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 110 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 273 miljarder kronor och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Svensk webbplats: http://www.volvokoncernen.se/, global webbplats: http://www.volvogroup.com
Informationsmaterial
Titta på vår senaste koncernpresentation. Andra rapporter: hållbarhetsrapportkvartalsrapport, läs om våra värderingar: kvalitet, säkerhet och miljöomsorg, hållbarhet, om vår kultur - The Volvo Way (pdf).

Bolagsstyrning
Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Läs mer under Bolagsstyrning.