Läs mer i Volvokoncernens årsredovisning

En global koncern

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i mer än 190 marknader.

Volvokoncernen omsatte 2013 cirka 273 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.
Informationsmaterial
Titta på vår senaste koncernpresentation. Andra rapporter: hållbarhetsrapportkvartalsrapport, läs om våra värderingar: kvalitet, säkerhet och miljöomsorg, hållbarhet, om vår kultur - The Volvo Way (pdf).

Bolagsstyrning
Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Läs mer under Bolagsstyrning.