Om Volvokoncernen

En global koncern

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning i mer än 190 marknader.

Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vår vision

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att:
  • skapa värde för kunder inom utvalda segment
  • leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin
  • driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
  • arbeta med energi, passion och respekt för individen.

Våra kärnvärden

Volvokoncernen ser företagskulturen som en unik tillgång eftersom den är svår för konkurrenter att kopiera. Genom att tillvarata och stärka den kunskap och kultur som vi har byggt upp genom åren, kan vi uppfylla vår vision.

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön är de kärnvärden som utgör Volvokoncernens gemensamma grund och är viktiga delar av vår företagskultur. Kärnvärdena har lång tradition och genomsyrar våra produkter och vårt sätt att arbeta. De är viktiga delar i vårt åtagande om hållbarhet och ansvarsfullt företagande och vårt mål är att upprätthålla en ledande ställning inom dessa områden.

Informationsmaterial

Titta på vår senaste koncernpresentation. Andra rapporter: hållbarhetsrapportkvartalsrapport, läs om våra värderingar: kvalitet, säkerhet och miljöomsorg, hållbarhet, om vår kultur - The Volvo Way (pdf).

Vår önskade position 2020

  • Vi är ett av de lönsammaste företagen i vår bransch.
  • Vi är våra kunders närmaste affärspartner.
  • Vi har säkrat möjligheterna för lönsam tillväxt.
  • Vi är erkända innovatörer av energieffektiva transport och infrastrukturlösningar.
  • Vi är ett globalt team bestående av högpresterande medarbetare.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden är Volvokoncernens tvingande, koncernövergripande policy för korrekt beteende i affärslivet och ansvar gentemot våra intressenter. Den är grunden i koncernens åtagande om ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Uppförandekoden sammanfattar Volvokoncernens principer och minimikrav för att bedriva affärer på ett korrekt, ansvarstagande och transparent sätt. Uppförandekoden inkluderar affärsetiska principer, mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässiga principer som ska genomsyra policys, beslut och åtgärder.

 

Bolagsstyrning

Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendeingivande relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Läs mer under Bolagsstyrning.