Information om betalningar

Vart vänder jag mig ang frågor om betalningar?Gå till Volvo Business Services contact centre.

VBS Contact Center kan hjälpa till med information beträffande:

Betalningsspecifikationer
     • Kvitto på betalning
     • Specifikation över betalda fakturor
     • Saldoförfrågan för revision vänligen sänd per post

Betalningspåminnelser
    • Fakturastatus