bildtext: uppdrag och vision

Vad ?r Volvos vision?Volvokoncernens vision ?r att bli v?rldsledande inom h?llbara transportl?sningar genom att:

  • skapa v?rde f?r kunder inom utvalda segment
  • leda utvecklingen av produkter och tj?nster f?r transport- och infrastrukturindustrin
  • driva kvalitet, s?kerhet och omsorg om milj?n
  • arbeta med energi, passion och respekt f?r individen.

L?s mera under V?r vision