bildtext: Volvoaktien

På vilka aktiemarknader finns Volvo representerat?Volvoaktierna är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Under Aktieägare kan du läsa mera om  Volvoaktien.