Historisk tidslinje - år 1932

1932

  • Volvo sålde totalt 2 448 fordon och företaget kunde utnyttja fördelarna med en fördelaktig valutakurs genom att dollarn stod högt i kurs i förhållande till den svenska kronan.
  • Volvos första exportframgång, LV71-74-lastbilen, såldes över hela världen.