Historisk tidslinje - år 1941

1941

Experiment där den nya medicinen penicillin användes för att behandla människor visade på mycket positiva resultat.

  • Under krigsåren expanderade Volvos verksamhet snabbt.
  • Volvo skaffade sig aktiemajoritet i Svenska Flygmotor, numera Volvo Aero,
  • och levererade även fordon nummer 50 000.